Non-profit

Stevig fundament voor maatschappelijke organisaties

Uw organisatie heeft weliswaar geen winstoogmerk, een solide structuur is evengoed cruciaal. Er kan tenslotte veel geld in omgaan. Bovendien spelen maatschappelijke organisaties vaak een belangrijke rol in de samenleving. Talloze ogen zijn gericht op organisatie, bestuur, toezichthouders en de wijze waarop uw organisatie zich intern en extern verantwoordt. Het is daarom van groot belang dat het juridische fundament stevig is, het voorgestane beleid klopt en er goed is nagedacht over de verdeling van taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid.

Uitgebreide expertise in onderwijs, zorg, goede doelen

KAeP NOTARIS is thuis in de non-profitsector. De mensen van KAeP NOTARIS begeleiden al vele jaren een groot aantal onderwijs- en zorginstellingen, (semi-)overheden, goede doelen en andere non-profitorganisaties. Zo bouwden wij een uitgebreide expertise op, zijn wij op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen en vertrouwd met de specifieke juridische aspecten binnen de sector. Onze kennis zetten wij graag voor u in.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De wet en regelgeving rondom ANBI’s is de afgelopen jaren met grote regelmaat aangepast. Natuurlijk wilt u er zeker van zijn dat de statuten van uw stichting of vereniging nog steeds voldoen aan alle vereisten voor rangschikking als ANBI. KAeP NOTARIS kijkt graag vrijblijvend met u mee of de inhoud van uw statuten nog actueel is.

U kunt KAeP NOTARIS onder meer inschakelen voor het:

  • oprichten van een vereniging of stichting
  • opstellen of wijzigen van statuten
  • begeleiden van een (bestuurlijke) fusie of herstructurering
  • adviseren omtrent samenwerkingsvormen
  • adviseren omtrent bestuursmodellen
  • adviseren omtrent de implementatie van codes van goed bestuur (governance codes)
  • opstellen van reglementen waarin de taken en bevoegdheden van de diverse organen zijn vastgelegd
  • adviseren omtrent bestuurdersaansprakelijkheid
  • rangschikken als ANBI
  • verzorgen van een ANBI-scan