Particulieren

Bij veel belangrijke gebeurtenissen in het leven speelt de notaris een rol. Leuke, zoals samenwonen of trouwen en het kopen van een huis. Maar ook bij droevige als scheiden en overlijden. KAeP NOTARIS voelt aan waar het voor u om gaat. Wij weten dat het cruciaal is dat u uw zaken goed regelt, maar begrijpen ook dat er gevoel bij komt kijken. Uw persoonlijke situatie is belangrijk voor u en dat belang proberen wij veilig te stellen binnen de grenzen van de wet.

U kunt KAeP NOTARIS onder meer inschakelen bij het:
  • opstellen van een akte van levering en/of hypotheekakte
  • opstellen van een samenlevingsovereenkomst
  • opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
  • opstellen van testamenten
  • opstellen van volmachten (levenstestamenten)
  • afgeven van een verklaring van erfrecht
  • doen van schenkingen aan uw kinderen

Voor algemene informatie kunt u de brochures bekijken op onderstaande link:

http://www.notaris.nl/overzicht-brochures