Disclaimer

Op deze website wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties.

De op de website getoonde informatie is door KAeP NOTARIS met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. KAeP NOTARIS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door KAeP NOTARIS worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel KAeP NOTARIS uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan KAeP NOTARIS niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.