Karen Anne Hüpler-Hebben

Karen Anne Hüpler-Hebben (1971) is als partner en notaris verbonden aan KAeP NOTARIS. Haar dagelijkse adviespraktijk is met name gericht op non-profitorganisaties in zorg, onderwijs, goede doelen, kunst, cultuur, natuur en andere organisaties in de publieke sector. Zij adviseert en begeleidt bij fusies, samenwerkingsverbanden, bestuursoverdrachten en herstructureringen, maar ook bij het opstellen van statuten en reglementen, bestuursmodellen en governance codes. Karen Anne treedt daarbij dikwijls op als procesbegeleider.

Daarnaast wordt zij vaak betrokken bij de het oprichten van een stichting of vereniging waarvan het de bedoeling is dat deze wordt gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) of waarbij de betreffende rechtspersoon in aanmerking wenst te komen voor het CBF-Keur.

Zij is haar notariële loopbaan in 1996 gestart bij de Haagse vestiging van het toenmalige Trenité Van Doorne binnen de (commerciële) vastgoedpraktijk. Tot 2005 was zij werkzaam bij de rechtsopvolgers van dit kantoor (Landwell en Van Doorne). In deze jaren is een stevige basis gelegd in de algemene notariële rechtspraktijk met een specialisatie in de non-profitsector. Na vervolgens enige jaren als kandidaat-notaris bij het Utrechtse kantoor Hermans & Schuttevaer Notarissen te hebben gewerkt, werd zij begin 2009 als notaris benoemd. Karen Anne is maatschappelijk betrokken en bekleedt diverse bestuursfuncties.

logoVOC_bw80prc