Maatschappelijk betrokken

Bij de uitoefening van ons vak zijn wij ons sterk bewust van onze plaats in de maatschappij en streven wij naar een verantwoord evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu. Niet alleen in het hier en nu, maar ook voor de toekomst.

Wij zetten ons in voor diverse maatschappelijke doelen. De bijdrage aan maatschappelijke doelen bestaat uit de inzet van kennis en kunde, soms ook door letterlijk de handen uit de mouwen te steken, doch niet uit geld. Op die manier doen wij waar wij het beste in zijn, worden maatschappelijke instellingen geholpen en kunnen onze mensen zich veelzijdig ontwikkelen. Ook zijn wij bestuurlijk actief bij onderwijsgerelateerde stichtingen, fondsenwervende instellingen en culturele organisaties.

KAeP NOTARIS is een partnerschap aangegaan met verschillende goede doelen. Op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn, cultuur en ontwikkeling werken wij samen met verschillende organisaties in en rondom Utrecht.
Onze werkwijze en kantoorinrichting zijn gericht op het hebben van een “paperless office”. Voor zover er wel papier wordt gebruikt betreft het – waar mogelijk – duurzaam en FSC-gecertificeerd papier. Een groot deel van onze overige kantoorartikelen bestaat eveneens uit duurzame producten. Vanzelfsprekend staat onze mensen een kantoorfiets ter beschikking.